EES Sistemi

12. 12. 2021

Nagradna igra na Instagramu

Na našem profilu na Instagramu o 13.12. do 20.12. poteka nagradna igra. 

Najdete jo tako, da poiščete fotografijo, ki jo vidite tudi v tem članku.

Zmagovalec dobi paket čistil. 

Pogoji nagradne igre:

  • delitev objave v Storyju
  • všečkanje naše Instagram strani EES Sistemi
  • označitev prijatelja v komentarju

Pravila nagradne igre

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je družba EES sistemi d.o.o.

Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v nagradnih igrah. Dobitnika določi naključni žreb.

2. člen: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je povečanje prepoznavnosti podjetja EES sistemi d.o.o. 

S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate, da se vaše ime objavi na naših družabnih omrežjih..o.

3. člen: OBJAVA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je objavljena na družbenem omrežju Instagram in se bo delila tudi na Facebook in LinkedIn. Nagradna igra ni organizirana v povezavi z družbo Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njenimi podružnicami ter ni na kakršen koli način sponzorirana, podprta ali kako drugače povezana z imenovano družbo.

4. člen: POGOJI ZA SODELOVANJE

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Instagram, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so starejši od 18. let
  • so državljani R. Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
  • v celoti izpolnjujeo pogoje za sodelovanje v skladu z nagradno objavo na Instagramu EES Sistemi d.o.o.
  • Za nagrado se potegujejo vsi, ki pod objavo za nagradno igro komentirajo, jo delijo in izrazijo željo po sodelovanju. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Nagradna igra je namenjena fizičnim osebam. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

5. člen: ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Pogoj za uvrstitev v nagradno žrebanje je odgovor/komentar/delitev na pobudo /povabilu k sodelovanju v nagradni igri. Žrebanje nagrajenca bo 27.12.2012. Nagrajenci bodo isti dan obveščeni v objavi na Instagramu EES Sistemi. Izžreban bo 1 nagrajenec.

6. člen: NAGRADA

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

  • paket naravnih čistil (Kristal ecco, Universal ecco, Sanitar citro ecco, Wc gel active).

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, tudi menjava za drug artikel ni možna.

7. ČLEN PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Nagrajenec je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne podatke. ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko do 2 dni po razglasitvi. Nagrada definirana v 6. členu tega Pravilnika, ne presega 42 EUR, zato nagrajenec skladno z Zakonom o dohodnini ni dolžan posredovati svoje davčne številke, prav tako nagrajenec nagrade ne prijavi v davčno osnovo v davčnem letu.

Če nagrajenec ne predloži podatkov v navedenem časovnem okvirju, izgubi pravico do nagrade brez pravice do nadomestila. V tem primeru je organizator prost vseh obveznosti  do tega nagrajenca, nagrada pa bo ostala nepodeljena. Nagrajenec lahko odkloni prevzem nagrade. Če nagrajenec odkloni nagrado, se šteje, da nagrade ne želi prejeti in s tem je organizator do nagrajenca prost vseh obveznosti, vezanih na dotično nagradno igro.

8.ČLEN: IZKLJUČITEV IZ NAGRADNE IGRE

V primeru kršitve navedenih pravil in pogojev o sodelovanju v nagradni igri, si organizator pridržuje pravico, da izključi brez predhodnega obvestila iz nagradne igre osebe, ki bodo uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, …), lažne profile ali si drugače pridobile koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in preko profesionalne službe z nagradnimi igrami, ni dovoljeno.

9. ČLEN: PREDČASNA PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekinit nagradno igro kadarkoli brez vnaprejšnjega opozorila ali navedbe razlogov. Organizator si pridružuje to možnost predvsem v primeru tehničnih okvar ali ostalih tehničnih razlogov ali iz pravnih razlog, ki onemogočajo pravilno izvedbo nagradne igre.

10. ČLEN:VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe pošiljanja nagrade in evidence o dobitnikih nagradnih iger. Pridobljene osebne podatke bo organizator pričujoče igre uporabljal, hranil in varoval v skladu z veljavno zakonodajo ter samo in izključno za namen izvedbe nagradne igre.

11. ČLEN: REŠEVANJE SPOROV

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi družinski člani ter druge fizične osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. 

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in ostale, ki so kakorkoli povezani s pričujočo nagradno igro, ter za udeležence nagradne igre, ki s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo z njimi. Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na info@ees.si

Morebitne pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro rešuje v organizator. V primeru utemeljenih pritožb, se organizator obvezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem možnem času in o tem obvestil sodelujočega in/ali tudi ostale udeležence. 

12.TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 13.12. do 20.12.2021.

Novičke

Se želite naročiti na naše Nasvete,
ki vam bodo olajšali marsikatero
zagato na enostaven način.